Ε: Είχα διαγνωστεί με ακουστικό νευρώμιο. Το ακουστικό νευρώμα είναι ένας μη καρκινικός και βραδέως αναπτυσσόμενος όγκος που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Η κατάσταση συνήθως επηρεάζει το ένα αυτί, αν και μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα και στις δύο ως διμερές ακουστικό νεύρωμα) ΣΧΕΤΙΚΟΙ: Εργασίες του εσωτερικού αυτιού Η τοποθέτηση του ΑΝ νωρίς είναι κρίσιμη, αλλά η διάγνωση δεν είναι εύκολη.

Η κηδεία της MS - Ο δεσμός μας Κρατώντας μαζί

Η νευρολογία, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η έμπνευση, οι άνθρωποι, των διεθνών τουριστών. Αυτό σημαίνει χρόνο για να τακτοποιήσετε από το μακρύ και καταιγίδα χειμωνιάτικο χειμώνα.

Με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, η ικανότητα είναι δυνατή, αλλά το σχέδιο πρέπει να είναι ευέλικτο

Συναντήθηκα για πρώτη φορά τον Darren Barnes το 2008, όταν με βοήθησε να εκπαιδεύσω για διαγωνισμό bodybuilding . Την εποχή εκείνη ήμουν 50 χρονών και είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας μόνο δύο χρόνια νωρίτερα.